ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZapytanie ofertowe

Nr sprawy DPS-3601-279/2015                                                                                                                                                  Gościeradów dn. 18.03.2015

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełna treść dokumentu oraz niezbędne załączniki poniżej

Załącznik: zał. nr 1 (Formularz ofertowy- zał. nr 1.doc)
Załącznik: zał. nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu- zał. nr 3.doc)
Załącznik: zał. nr 4 (Oświadczenie o posiadaniu koncesji- zał. nr 4.doc)
Załącznik: zał. nr 5 (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia- nr 5.doc)
Załącznik: zał. nr 6 (Oswiadczenie o jakości paliwa- zał. nr 6.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry