ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 2014-11-07
Znak sprawy: DPS-3601-1060/2014
 
 

Zapytanie ofertowe

                       Dla zadania:  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. „Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS z uwzględnieniem diagnozy” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych
w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS w Gościeradowie”.
 
 
Treść całego dokumentu oraz pozostała  dokumentacja w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry