ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZakup i dostawę nabiału i produktów mleczarskich do DPS w Gościeradowie w roku 2023”


Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”. 
 
Dokumentacja Zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry