ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZapytanie ofertowe z dnia 29.08.2014 roku

Gościeradów, 2014.08.29

 

 

Znak sprawy: …DPS-3601-..807../2014.

 

Zapytanie ofertowe

           Dla zadania:  Przeprowadzenie szkoleń z Arteterapii w stopniu zaawansowanym dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -  w DPS w Gościeradowie”.

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry