ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatDotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Protokół z otwarcia ofert 

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków odkażających i dezynfekujących wykorzystanych w codziennej pracy personelu z mieszkańcami Domu pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” .

Protokół w załączeniu. 

Załącznik: protokół (Protokół z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry