ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatOgłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

Udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest
realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zgodnie z art. 4 pkt.8
tejże ustawy. W prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawawartość
zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
Przedmiot zamówienia::
,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe
Data zamieszczenia: 30.01.2015 r.
Ogłoszenie dotyczy : Dostaw
 
Pełna treść dokumentu oraz poszczególne zapytania na żywność w załączniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry