ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatINFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty w zwiazku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”.

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry