ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach publicznychSUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE: OD 01.01.2024R. DO 30.06.2024R.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-beaa83e5-7ecf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo - cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia). Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

4

Część 4

Mięso, wędliny

CPV 15110000-2, 15131130-5

Załącznik nr 2d

5

Część 5

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2e

6

Część 6

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2f

7

Część 7

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2g

8

Część 8

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2h

9

Część 9

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2i

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DPS.DAG.261.1.3.2023 Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo – projektowej

ZAPRASZAMY do złożenia ofert na Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo – projektowej  w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE: OD 02.01.2023R. DO 31.12.2023R.

 LINK DO POSTĘPOWANIA : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4280ab89-6593-11ed-aea3-5a7c432eaced

 1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo - cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo - cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia). Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

4

Część 4

Mięso, wędliny

CPV 15110000-2, 15131130-5

Załącznik nr 2d

5

Część 5

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2e

6

Część 6

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2f

7

Część 7

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2g

8

Część 8

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2h

9

Część 9

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2i


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DPS.DAG.261.1.7.2022 NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.07.20222 do 31.12.2022

Załącznik: Wzór umowy (wzór umowy Art. Spożywcze.docx)
Załącznik: Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do umowy - Formularz cenowy.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DPS.DAG.261.1.6.2022 NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza Zapytanie ofertowe na dostawę produktów mleczarskich w okresie od 01.07.20222 do 31.12.2022

Załącznik: Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do umowy - Formularz cenowy.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE: OD 01.07.2022R. DO 31.12.2022R.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dcd1ec60-e23d-11ec-9a86-f6f4c648a056

 1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia). Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

6

Część 4

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2d

7

Część 5

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2e

8

Część 6

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2f

 

Załącznik: Zał.3 oświadczenia (Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia VII-XII 2022.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE: OD 01.07.2022R. DO 31.12.2022R

 

 Link do postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a6e4ad6e-d5a4-11ec-9a86-f6f4c648a056  

 

1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia). Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

4

Część 4

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2d

5

Część 5

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2e

6

Część 6

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2f

7

Część 7

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2g

8

Część 8

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2h

Załącznik: Zał.3 oświadczenia (Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia VII-XII 2022.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DPS.DAG.261.1.5.2022 Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo – projektowej

 ZAPRASZAMY do złożenia ofert  na Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo – projektowej  w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dom Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o wynikach postępowania na

 "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ" W KATOWICACH w okresie od 03.01.2022 do 30.06.2022 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 5-JAJA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ" w KATOWICACH ZAWIADOMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 5-JAJA W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE : OD 03.01.2022 DO 30.06.2022R.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE : OD 03.01.2022 DO 30.06.2022R.

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/976fa091-c5f9-40e3-9397-b1637c1a90c6

 

1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

5

Część 4

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2d

6

Część 5

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2e

7

Część 6

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2f

8

Część 7

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2g

9

Część 8

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2h

 

Załącznik: SWZ (SWZ-Dostawa żywności-II.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE : OD 03.01.2022 DO 31.12.2022R.

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach w okresie od 03.01.2022r do 31.12.2022r,
z podziałem na 9 części

 


Link do postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fbc94598-b224-45e2-ad77-66816f0ac9f4

 

1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

4

Część 4

Mięso, wędliny

CPV 15110000-2, 15131130-5

Załącznik nr 2d

5

Część 5

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2e

6

Część 6

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2f

7

Część 7

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2g

8

Część 8

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2h

9

Część 9

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2i


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku SWZ.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2021r.

 

 http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/58ab514e-5a79-4604-a256-127f44900ee3


 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr DAG.261.2.3.2020

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowychw okresie od I - XII 2021 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: "Dostawa artykułów żywnościowych na okres I - XII 2021 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych w okresie I-XII 2021 roku

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Przystań”w okresie od I - XII 2021

Zapraszamy na składanie ofert do 26.11.2020 do godz. 9:00

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=253aa54a-62a4-48bf-ac99-09fccb15c306

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/72d5cee4-8f23-45d3-8c77-5220d5c1d4b4


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę warzyw i owoców na okres IX - XII 2020

 

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3fc82fdc-7ce1-4c58-93a0-c4a212d11ee8


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr DPS.261.2.2.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: " Dostawa warzyw i owoców na okres IX -XII 2020"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

Zapraszamy do składania ofert do 16.07.2020r do godz.09:00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0cd43c3-1599-4d96-8052-fdbcff94bbf7

Załącznik: załącznik nr 2 oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu IX - XII 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę warzyw i owoców na okres V-VIII 2020 

 

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7509fd59-45fc-4d32-b95b-07a23ae40c01

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( DPS.261.2.1.2020)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: " Dostawa warzyw i owoców na okres V -VIII 2020"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców w okresie V-VIII 2020 rok

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie V-VIII 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę warzyw i owoców w okresie V - VIII 2020 roku.

Zapraszamy do skłądania ofert do 15.04.2020 roku do godziny 9:00 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d471b05f-2c2d-4de5-a277-155d9b90231b 

Załącznik: Załącznik nr 2 oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu V-VIII 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych w okresie 1 styczeń do 31 grudzień 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje,

o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach na rok 2020

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b896c94e-c6f9-4503-b3af-f415804a9563
 

 


Informacja o otwarciu ofert złożonych w związku z przetargiem na dostawę artykułów żywnościowych dla DPS "Przystań" w 2020 roku


Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert

złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=934e0856-0ca5-4ed7-b2fb-81ecc50f489e

 

Zapraszamy do składania ofert. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzieleniu zamówenia 

na dostawe warzyw i owoców w okresie X- XII 2019

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9a105ed2-5642-4a07-9d40-16196873fb6d 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DPS.261.4.2019)

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawą warzyw i owoców w okresie 1 październik do 31 grudzień 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o otwarciu ofert złożonych w związku z przetargiem na dostawę warzyw i owoców na okres X - XII 2019


Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony,

na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 październik 2019 do 31 grudzień 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców X - XII 2019

 

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 październik 2019 do 31 grudzień 2019

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a6c64ce4-2a3b-43a1-9b6f-58824463b767 

 

 Zapraszamy do współpracy

Załącznik: SIWZ (SIWZ_X_XII.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzielniu zamówienia
w ramach przetargu nieograniczonego 
na dostawę warzyw i owoców na okres od 1 czerwca 2019r. do 30 września 2019r. 
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DAG.261.3.2019)

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawą warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarcie ofert dot. przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019

Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert,

złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zmianie załącznika w SIWZ

Dom Pomocy Społecznej informuje o zmianie załącznika nr 5 do SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 roku

w miesjce zapisu w pozycji 45 załącznika - "pomarańcza zielona"

wprowadza sie zapis o tresci - "pomelo"

Zmiana tresci załącznika nr 5 do SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawe warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec 2019 do 30 wrzesień 2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ac49e51a-604a-4aaf-a968-52af99548f28

Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx)
Załącznik: wzór umowy (załącznik nr 4_ wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry