ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwaInformacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 29 sierpnia 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami) prowadzi archiwum zakładowe na potrzeby własne.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry