ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Zamówienia publiczneOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2021r.

 

 http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/58ab514e-5a79-4604-a256-127f44900ee3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa Warzyw i Owoców III-V 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa Warzyw i Owoców III-V 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert"Dostawa warzyw i owoców III-V 2019"

Protokół z otwarcia ofert "Dostawa warzyw i owoców III-V 2019"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III - V 2019"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III- V 2019"

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie 514994-N-2019.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ 19.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Domu Pomocy Społecznej "Przystań"

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Domu Pomocy Społecznej "Przystań"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA ROK 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA ROK 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WARZYWA-OWOCE I-II 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WARZYWA-OWOCE I-II 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na Dostawę Artykułów Spozywczych na rok 2019

Protokół z otwarcia ofert na Dostawę Srtykułów Spozywczych na rok 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otawarcia ofert na "Zakup wraz z Dostawą artykułów spożywczych - warzywa i owoce I-II/2019"

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup wraz z Dostawą artykułów spożywczych - warzywa i owoce I-II/2019"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Pytania i odpowiedzi - Dostawa artykułów spozywczych na rok 2019

Pytania i odpowiedzi - Dostawa artykułów spozywczych na rok 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony Dostawa warzyw i owoców I-II 2019

Przetarg nieograniczony Dostawa warzyw i owoców I-II 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony Dostawa artykułów spozywczych na rok 2019

Przetarg nieograniczony Dostawa artykułów spożywczych na rok 2019

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie 654727-N-2018.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ Spozywka 2019.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Warzywa-Owoce X-XII 2018


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę artykułów spożywczych - warzywa i owoce X-XII 2018r. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XII 2018"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XII 2018"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze - Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia

Protokół  z otwarcia  - Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. 

 

Załącznik: Zapytanie (075216-0-zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-pom-zaklad-logopedii - Kopia.doc)
Załącznik: Opis (Opis Przystań_remont pokoi_rew02.pdf)
Załącznik: STWIOR (STWiOR_Przystań.pdf)
Załącznik: Rys1 (Przystań_RYS01_rew01.pdf)
Załącznik: Rys2 (Przystań_RYS02_rew01.pdf)
Załącznik: Rys3 (Przystań_RYS03_rew01.pdf)
Załącznik: Rys4 (Przystań_RYS04_rew01.pdf)
Załącznik: Rys5 (Przystań_RYS05_rew01.pdf)
Załącznik: Rys6 (Przystań_RYS06_rew01.pdf)
Załącznik: Rys7 (Przystań_RYS07_rew01.pdf)
Załącznik: Rys8 (Przystań_RYS08_rew01.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia

Protokół z otwarcia 

Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w K

Zapytanie ofertowe - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

 

Uwaga w dniu 18-07-2018 wprowadzono zmiany w treści zaproszenia. 

Załącznik: Zapytanie (075216-0-zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-pom-zaklad-logopedii - Kopia.doc)
Załącznik: Rys1 (Przystań_RYS01_rew01.pdf)
Załącznik: Rys2 (Przystań_RYS02_rew01.pdf)
Załącznik: Rys3 (Przystań_RYS03_rew01.pdf)
Załącznik: Rys4 (Przystań_RYS04_rew01.pdf)
Załącznik: Rys5 (Przystań_RYS05_rew01.pdf)
Załącznik: Rys6 (Przystań_RYS06_rew01.pdf)
Załącznik: Rys7 (Przystań_RYS07_rew01.pdf)
Załącznik: Rys8 (Przystań_RYS08_rew01.pdf)
Załącznik: STWIOR (STWiOR_Przystań.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia -Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w K

Protokół z otwarcia - Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. 2

Załącznik: Wyniki (Skan_20180710.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. 2

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. 2

Załącznik: zapytanie (075216-0-zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-pom-zaklad-logopedii - Kopia.doc)
Załącznik: opis (Opis Przystań_remont pokoi_rew02.pdf)
Załącznik: R1 (Przystań_RYS01_rew01.pdf)
Załącznik: R2 (Przystań_RYS02_rew01.pdf)
Załącznik: R3 (Przystań_RYS03_rew01.pdf)
Załącznik: R4 (Przystań_RYS04_rew01.pdf)
Załącznik: R5 (Przystań_RYS05_rew01.pdf)
Załącznik: STWIO (STWiOR_Przystań.pdf)
Załącznik: R6 (Przystań_RYS06_rew01.pdf)
Załącznik: R7 (Przystań_RYS07_rew01.pdf)
Załącznik: R8 (Przystań_RYS08_rew01.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. - unieważn

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach. - unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

Remont pokoi mieszkalnych na podstawie dokumentacji kosztorysowo- projektowej w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

Załącznik: Zaproszenie (075216-0-zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-pom-zaklad-logopedii - Kopia.doc)
Załącznik: Opis (Opis Przystań_remont pokoi_rew02.pdf)
Załącznik: STWIOR (STWiOR_Przystań.pdf)
Załącznik: rys1 (Przystań_RYS01_rew01.pdf)
Załącznik: rys2 (Przystań_RYS02_rew01.pdf)
Załącznik: rys3 (Przystań_RYS03_rew01.pdf)
Załącznik: rys4 (Przystań_RYS04_rew01.pdf)
Załącznik: rys5 (Przystań_RYS05_rew01.pdf)
Załącznik: rys6 (Przystań_RYS06_rew01.pdf)
Załącznik: rys7 (Przystań_RYS07_rew01.pdf)
Załącznik: rys8 (Przystań_RYS08_rew01.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018" - zawiadomienie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018" - zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018" - protokół z otwarcia

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018" - protokół z otwarcia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI-IX 2018"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018" - zawiadomienie o wyborze

 Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018" - zawiadomienie o wyborze

Załącznik: wyniki (ZAwiadomienie o wyborze III-V18.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018" - protokół z otwarcia

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018"- protokół z otwarcia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III-V 2018"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na 2018" zawiadomienie o wyborze

Załącznik: Wyniki (zawiadomienie_o_wyborz_spo 2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018" zawiadominie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018" zawiadominie o wyborze

Załącznik: Wyniki (ZAwiadomienie o wyborze I-II18.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na 2018" informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na 2018" informacja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018" informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018" informacja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na 2018"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na 2018"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Spozywka 2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2018"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2018.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017" - zawiadomienie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017" - zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017" - informcja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017" - informcja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce XII 2017"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XI 2017" - zawiadomienie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XI 2017" - zawiadomienie o wyborze

Załącznik: Wyniki (Zawiadomienie o wyb X-XI 17.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceX-XI 2017" - informcja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceX-XI 2017" - informcja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XI 2017"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X-XI 2017"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2017(1).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2017" - zawiadomienie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2017" - zawiadomienie o wyborze

Załącznik: Wynikin (Zawiadomienie o wyb. VI-IX 17 .pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceVI-IX 2017" - informcja z otwarcia ofert

 Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceVI-IX 2017"  - informcja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceVI-IX 2017"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoceVI-IX 2017"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017" - zawiadomienie o wyborze

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017" - zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017" - informcja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017" - informcja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2017"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Warzywa2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017 - wycofanie się oferenta

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017- wycofanie się oferenta

Załącznik: wycofanie (Wycofanie - Kopia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017" - wyniki

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017" - wyniki

Załącznik: Wyniki (2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017 - wyniki

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017- wyniki

Załącznik: Wyniki (2017S.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017" - informcja z otwarcia ofert

 Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017" - informcja z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017 - informacje z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017 -  - informacje z otwarcia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I -II 2017"

Załącznik: SIWZ (SIWZ WArzywa 17.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2017

Załącznik: SIWZ (SIWZ Spozywka 2017.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze-  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X -XII 2016"

Załącznik: Wyniki (Zawiadomienie o wyb. X-XII2016.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X -IIX 2016"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce X -XII 2016"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Owoce i Warzywa X-XII16.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze - Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"

Zawiadomienie o wyborze-  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Owoce i Warzywa VI-IX16 (3).doc)
Załącznik: Załączniki (Załączniki Owoce VI-IX16 (1).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Unieważnienie przetargu nieograniczonego "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce VI -IX 2016"

Załącznik: SIWZ (SIWZ Owoce i Warzywa VI-IX16.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z dokumentacją kosztorysowo projektową II etap – prawa strona w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach" 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z dokumentacją kosztorysowo projektową II etap – prawa strona w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2016"

Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce III -V 2016"

Załącznik: SIWA (SIWZ Owoce i Warzywa III-V16.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze -Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na rok 2016"

Zawiadomienie o wyborze -Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na rok 2016"

Załącznik: wyniki (zawiadomienie_o_wyborz_spo 2016.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2016

Przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów spożywczych na rok 2016

Załącznik: SIWZ (SIWZ 2016.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry