ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > AktualnościInformacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2019r. ze zm. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach przekazuje informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomegoIn


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie całość 2017.doc)
Załącznik: Załącznik 1 (Zał nr 1 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)
Załącznik: Załącznik 2 (Zał nr 2 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie całość 2017.doc)
Załącznik: Załącznik 1 (Zał nr 1 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)
Załącznik: Załącznik 2 (Zał nr 2 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja

      DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” INFORMUJE

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach informuje iż w dniu 13.08.2016r. zmarła Pani Klara Lora.

 Osoby uprawnione do nabycia spadku po zmarłej proszone są o kontakt  z Domem Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.00 do 15.00, Tel. (32) 251-39-19.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań”

Dorota Lesyk


Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego

Załącznik: załącznik 1 (Zał nr 1 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)
Załącznik: załącznik 2 (Zał nr 2 do informacji o zużytym składniku majątku ruchomego.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach, przy ulicy Adamskiego 22  informuje, iż w dniu 20.01.2016 r. zmarła Pani Eugenia Felisiak. Osoby uprawnione do nabycia spadku po zmarłej proszone są o kontakt z Domem Pomocy Społecznej „Przystań” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (32) 251-39-19.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań"

Dorota Lesyk 


Informacja o zmianie rachunków bankowych

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach ul. Adamskiego 22 informuje, że od 01.07.2015 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych:

            PKO BP w Katowicach

1.      Rachunek pomocniczy – Dochody budżetowe

14-1020-2313-0000-3302-0514-9804

2.      Rachunek pomocniczy – Sumy depozytowe – depozyty mieszkańców

94-1020-2313-0000-3102-0514-9820


strzałka do góry