ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > MisjaMisja Domu

"Najważniejsze jest nie to, ile dajemy, ale jak dużo miłości w to wkładamy"
(Matka Teresa z Kalkuty)


Słowa Matki Teresy są podstawą naszych działań. Chcemy stworzyć dla naszych podopiecznych Dom, który da im poczucie bezpieczeństwa, radość życia, zaspokoi ich potrzeby psychiczne, duchowe i materialne. Pracownicy Domu każdego dnia ofiarowywują swoje serce i umiejętności zawodowe potrzebującym pomocy. Dając swe serce, obecność i kompetencje zawodowe oraz zapewniając poszanowanie ludzkiej godności pomagamy osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennym zmaganiu z cierpieniem, chorobom i samotnością. „Przystań” to miejsce gdzie nigdy nie jesteś sam, obok Ciebie jest zawsze ktoś, kto chce Ci oddać siebie. Dom Pomocy Społecznej „Przystań” jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zamieszkuje 88 podopiecznych. W dniu 21 czerwca 2007 roku Dom Pomocy Społecznej „Przystań” osiągnął standard wymagany ustawą o pomocy społecznej, decyzją nr PS.II.9013-4-2/07 Wojewody Śląskiego.


strzałka do góry