ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Deklaracja dostępności > Koordynatorzy ds. dostępnościInformacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach – Anna Piotrowska

e-mail: anna.piotrowska@domprzystan.org.pl telefon: 32/2515216 

Zarządzeniem nr DPS.021.1.22.2021 z dnia 02.11.2021 r. powołała  osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności.

1. Luiza Szlachta - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - koordynator dostępności architektonicznej i transportowej.

2. Magdalena Biskup - fizjoterapeuta w DTS - koordynator dostępności cyfrowej,

3. Aneta Pogorzelska-Szatanik - Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego - koordynator dostępności usług społecznych.

e-mail: administracja@domprzystan.org.pl

 telefon: 32/2515216 wew.27,19,18


strzałka do góry