ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Deklaracja dostępności > Koordynatorzy ds. dostępnościInformacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach – Anna Piotrowska e-mail: anna.piotrowska@domprzystan.org.pl telefon: 32/2515216 Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach  Zarządzeniem nr DPS.021.1.22.2021 z dnia 02.11.2021 r. powołała  osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności.

Luiza Szlachta Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego jako koordynator dostępności architektonicznej i transportowej.

Anna Zakharchuk Psycholog w DTS jako koordynatora dostępności cyfrowej.Aneta Pogorzelska-Szatanik Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego jako koordynatora dostępności usług społecznych. e-mail: administracja@domprzystan.org.pl

telefon: 32/2515216 wew.27,19,18


strzałka do góry