ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatPrzetarg nieograniczony

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawe warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec 2019 do 30 wrzesień 2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ac49e51a-604a-4aaf-a968-52af99548f28

Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx)
Załącznik: wzór umowy (załącznik nr 4_ wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry