ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzielniu zamówienia
w ramach przetargu nieograniczonego 
na dostawę warzyw i owoców na okres od 1 czerwca 2019r. do 30 września 2019r. 
 


strzałka do góry