ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatInformacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: " Dostawa warzyw i owoców na okres V -VIII 2020"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry