ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzieleniu zamówenia 

na dostawe warzyw i owoców w okresie X- XII 2019

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9a105ed2-5642-4a07-9d40-16196873fb6d 


strzałka do góry