ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatSUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W KATOWICACH W OKRESIE : OD 03.01.2022 DO 31.12.2022R.

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach w okresie od 03.01.2022r do 31.12.2022r,
z podziałem na 9 części

 


Link do postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fbc94598-b224-45e2-ad77-66816f0ac9f4

 

1.      Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy.

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części, wg. części określonych w zał. nr 2- formularzu asortymentowo- cenowym.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danej części Zamówienia

 

LP

NR CZĘŚCI

NAZWA

KOD CPV

NR ZAŁĄCZNIKA

1

Część 1

Pieczywo i wyroby cukiernicze

CPV 15811000-6, 15812000-3

załącznik nr 2a

2

Część 2

Produkty mleczarskie

CPV 15500000-3, 15412200-1

załącznik nr 2b

3

Część 3

Artykuły spożywcze

CPV 15800000-6

Załącznik nr 2c

4

Część 4

Mięso, wędliny

CPV 15110000-2, 15131130-5

Załącznik nr 2d

5

Część 5

Mięso drobiowe

CPV 15112000-6

Załącznik nr 2e

6

Część 6

Jaja

CPV 03142500-3

Załącznik nr 2f

7

Część 7

Mrożone warzywa, owoce
i produkty mączne

CPV 15300000-1, 15896000-5

Załącznik nr 2g

8

Część 8

Ryby i przetwory rybne

CPV 15220000-6; 15240000-2

Załącznik nr 2h

9

Część 9

Warzywa i owoce

CPV 15300000-1, 03200000-3

Załącznik nr 2i


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku SWZ.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry