ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenia-2022Zarządzenie Nr 28/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji artykułów w magazynach gospodarczym i spożywczym


Zarządzenie Nr 27/2022

w sprawie przeprowadzenia inwnetaryzacji kasy i druków ścisłego zarachorowania


Zarządzenie Nr 26/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach służbowych i znaczków pocztowych


Zarządzenie Nr 25/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie artykułów medycznych


Zarządzenie Nr 24/2022

w sprawie przeprowadzenia kasacji wszystkich skladników majątku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II, które nie nadają się do dalszego użytkowania


Zarządzenie Nr 23/2022

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS-dla pracowników


Zarządzenie Nr 22/2022

w sprawie zmiany osobowej członków Stałej Komisji Przetargowej działającej w DPS do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie Nr 21/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Zarządzenie Nr 20/2022

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS-pracownicy


Zarządzenie Nr 19/2022

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS-emeryci


Zarządzenie Nr 18/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentarzacji wyposażneia


Zarządzenie Nr 17/2022

w sprawie kasacji wszystkich składników majątku DPS nienadających się do dalszego użytkowania


Zarządzenie Nr 16/2022

w sprawie zniesienia ograniczenia w zakresie aktywności mieszkańców poza teren jednostki, jak również wznowienia odwiedzin mieszkańców przez osoby bliskie z zachowaniem niektórych restrykcji


Zarządzenie Nr 15/2022

w sprawie odwołania Zarządzenia nr 16/2021 dot. wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkanców DPS


Zarządzenie Nr 14/2022

w sprawie wdrożenia Procedury Zarządzania Kryzysowego w Sytuacjach Wprowadzenia Stopni Alarmowych i Stopni Alarmowych CRP w DPS


Zarządzenie Nr 12/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto


Zarządzenie Nr 11/2022

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 w DPS w Rudzie oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu


Zarządzenie Nr 10/2022

w sprawie ustalenia okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy


Zarządzenie Nr 9/2022

w sprawie przeprowadzenia w DPS okresowej oceny pracowników samorządowych zarudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz na stanowisku pomocniczym i obsługi-pracowników socjalnych


Zarządzenie Nr 8/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 7/2022

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń


Zarządzenie Nr 6/2022

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych


Zarządzenie Nr 5/2022

w sprawie zaplanowania szkoleń dla pracowników


Zarządzenie Nr 4/2022

w sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji Kontroli Zarządczej w DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 3/2022

w sprawie wyznaczenia celów i zadań na rok 2022


Zarządzenie Nr 2/2022

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 1/2022

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego oraz planu inwentaryzacji na rok 2022


strzałka do góry