ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 2/2022

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w DPS w Rudzie


strzałka do góry