ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenia - 2019 r.Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie ustalenia okoliczności wypadku


Zarządzenie Nr 14a/2019

w sprawie wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 14/2019

w spr. zaleceń powypadkowych


Zarządzenie Nr 13b/2019

w spr. świadczenia pieniężnego


Zarządzenia Nr 13a/2019

w spr. wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 13/2019

w spr. powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 12/2019

w spr. Stałej Komisji Przetargowej - zmiana osobowa


Zarządzenie Nr 11a/2019

w spr. wprowadzenia świadczenia pieniężnego tzw. "wczasy pod gruszą"


Zarządzenie Nr 11/2019

w spr. zmiany Regulamnu ZFŚS
Zarządzenie Nr 8/2019

w spr. zatwierdzenia planu szkoleń na br.


Zarządzenie Nr 7/2019

w spr. zatwierdzenia planu kontroli na br.


Zarządzenie Nr 6/2019

w spr. Kontroli Zarzadczej za br.


Zarządzenie Nr 5/2019

w spr. ustalenia celów i zadań na 2019 r.


Zarządzenie Nr 4/2019

w spr. zmiany zał. nr 3 do Regulamiu ZFŚS


Zarządzenie Nr 3/2019

w spr. zmiany zał. do szkoleńZarzadzenie Nr 1/2019

w spr. pogotowia kasowego, planu inwentaryzacji


strzałka do góry