ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenia-2019Zarządzenie Nr 28/2019

w spr. inwentaryzacji środków trwałych


Zarządzenie Nr 27/2019

w spr. inwentaryzacji w magazynie spożywczym i gospodarczym


Zarządzenie Nr 26/2019

w spr. inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie Nr 25/2019

w spr. inwentaryzacji paliwa i znaczków pocztowych


Zarzadzenie Nr 24/2019

w spr. inwentaryzacji w magazynie leków


Zarzadzenie Nr 23/2019

w spr. planu urlopów


Zarządzenie Nr 22b/2019

w spr. aktualizacji kart opisu stanowiska pracy


Zarządzenie Nr 22a/2019

w spr. Regulaminu Wynagradzania


Zarządzenie Nr 22/2019

w spr. podwyżki płac


Zarządzenie Nr 21/2019

w spr. powołania komisji kasacyjnej


Zarządzenie Nr 20/2019

w spr. powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie nr 13c/2019

w spr. sposobu wystawiania FV za leki dla mieszkańców


Zarządzenie Nr 19/2019

w spr. spotkania pracowniczego /ZFŚS/


Zarządzenie Nr 18/2021

w spr. wypłaty świadczenia z ZFŚS


Zarządzenie Nr 17/2019

w spr. wprowadzenia do stosowania mechanizmu podzielonej płatności


Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie ustalenia okoliczności wypadku


Zarządzenie Nr 14a/2019

w sprawie wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 14/2019

w spr. zaleceń powypadkowych


Zarządzenie Nr 13b/2019

w spr. świadczenia pieniężnego


Zarządzenia Nr 13a/2019

w spr. wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 13/2019

w spr. powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 12/2019

w spr. Stałej Komisji Przetargowej - zmiana osobowa


Zarządzenie Nr 11a/2019

w spr. wprowadzenia świadczenia pieniężnego tzw. "wczasy pod gruszą"


Zarządzenie Nr 11/2019

w spr. zmiany Regulamnu ZFŚS
Zarządzenie Nr 8/2019

w spr. zatwierdzenia planu szkoleń na br.


Zarządzenie Nr 7/2019

w spr. zatwierdzenia planu kontroli na br.


Zarządzenie Nr 6/2019

w spr. Kontroli Zarzadczej za br.


Zarządzenie Nr 5/2019

w spr. ustalenia celów i zadań na 2019 r.


Zarządzenie Nr 4/2019

w spr. zmiany zał. nr 3 do Regulamiu ZFŚS


Zarządzenie Nr 3/2019

w spr. zmiany zał. do szkoleńZarzadzenie Nr 1/2019

w spr. pogotowia kasowego, planu inwentaryzacji


strzałka do góry