ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Obowiązek informacyjny



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z ART. 24.1

USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

(DZ. U. z 2016 r., poz .922)

 

Adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II, Ruda 102, 39-122 Kamionka, powiat ropczycko - sędziszowski, woj. podkarpackie

 

Administrator Danych Osobowych: Dyr. Halina Krysa

 

Cel zbierania danych: Zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie, udostępnianie, usuwanie i pozyskiwanie danych osobowych mieszkańców dla celów statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Świetego Jana Pawła II w Rudzie

 

Prawo dostępu: Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej im. Świetego Jana Pawła II w Rudzie lub jego opiekun prawny ma prawo do wglądu w dane osobowe gromadzone w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie

 

Podstawa prawna zbierania danych: Art. 100 oraz art. 68a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.  (Dz. U. 2016 r. poz. 930)


strzałka do góry