ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenie-2021Zarządzenie Nr 26/2021

w sprawie wdrożenia i stosowania procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w zakresie podatku w DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 25/2021

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 24/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach spożywczym i gospodarczym


Zarządzenie Nr 23/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie Nr 22/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i znaczków pocztowych


Zarządzenie Nr 21/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie leków


Zarządzenie Nr 20/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie spożywczym


Zarządzenie Nr 19/2021

w sprawie składników majątku DPS nienadających się do dalszego użytkowania


Aneks Nr 1

w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 18/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022


Zarządzenie Nr 17a/2021

w sprawie ustalenia planu urlopów w Domu Pomocy Społecznej na rok 2022


Zarządzenie Nr 17/2021

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS


Zarządzenie Nr 16a/2021

w sprawie wprowadzenia dodatkowych kont do Zakładowego Planu Kont


Aneks Nr 1

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 16/2021

w sprawie utrzymania wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin


Zarządzenie Nr 15a/2021

w sprawie przyznania pomocy finansowej


Zarządzenie Nr 15/2021

w sprawie przyznania pomocy finansowej


Zarządzenie Nr 14/2021

w sprawie przyznania dodatku specjalnego pracownikom Domu


Aneks do Zarządzenia Nr 12/2021

 w sprawie wprowadzonej procedury odwiedzin i urlopowania się mieszkańców Domu


Zarządzenie Nr 13/2021

w sprawie powołania komisji ds. sporządzenia, przekazania i spisu dokumentacji niearchiwalnej


Zarządzenie Nr 12/2021

w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin


Zarządzenie Nr 11/2021

w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 10/2021

w sprawie przyznania pomocy finansowej


Zarządzenie 9a/2021

w sprawie zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów


Zarządzenie Nr 9/2021

w sprawie zaleceń dotyczących stanu epidemii


Zarządzenie Nr 8/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2021


Zarządzenie Nr 7/2021

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników na rok 2021


Zarządzenie Nr 6/2021

w sprawie wydania upoważnień


Zarządzenie Nr 5/2021

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu na rok 2021


Zarządzenie Nr 4/2021

w sprawie zaplanowania szkoleń dla pracowników Domu na 2021 rok


Zarządzenie Nr 3/2021

w sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji Kontroli Zarządczej na rok 2021


Zarządzenie Nr 2/2021

w sprawie ustalenia celów i zadań na 2021 rok


Zarządzenie Nr 1/2021

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego oraz planu inwentaryzacji na 2021 rok


strzałka do góry