ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > DOFINANSOWANIADOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

Umowa Nr S-III.3111.130/2021 z dnia 06.10.2021 r., o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania z obszaru pomocy społecznej. 

Wartość całkowita zadania: 74 012,26 zł

Kwota dofinansowania, dotacja celowa z budżetu państwa: 39 483 zł 

Wkład własny: 34 529,26 zł.

Termin realizacji: 06.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Jednostki Realizujące:

1. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II, Ruda 102, 39-122 Kamionka.

Wartość zadania: 74 012,26 zł, kwota dofinansowania 39 483 zł

Opis zadania:

Dotacja celowa została przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Załącznik: PLAKAT (plakat_budzet_panstwa_420x297(1).jpg)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry