ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenia-2020Zarządzenie Nr 35/2020

w sprawie aktualizacji zasad polityki rachunkowości


Zarządzenie Nr 29b/2020

w sprawie aktualizacji rozliczania podatku VAT w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie


Zarządzenie Nr 11a/2020

w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania samorządu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach spożywczym i gospodarczym


Zarządzenie Nr 33/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa i znaczków pocztowych


Zarządzenie Nr 31/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie leków


Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie przeprowadzenia kasacji


Zarządzenie Nr 29a/2020

w sprawie ustalenia planu urlopów na rok 2021


Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie przyznanania pomocy finansowej z ZFŚS


Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS


Zarządzenie Nr 26c/2020

w sprawie przyznania pomocy finansowej z ZFŚS


Zarządzenie Nr 26b/2020

w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych rekomendacji i instrukcji dla DPS w związku z COVID-19


Zarządzenie Nr 26a/2020

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy powierzeniu grantu przez NFZ


Zarządzenie Nr 25a/2020

w sprawie zasad rozliczania podatku Vat - zmiana


Zarządzenie Nr 25/2020

 w sprawie wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców


Zarządzenie Nr 24b/2020

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie Nr 24a/2020

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z realizacją projektu grantowego pn. "Bezpieczny dom-DPS Ruda"


Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego dla pracowników


Zarządzenie Nr 23a/2020

w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego


Zarządzenie Nr 23/2020

w sprawie uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego


Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy


Zarządzenie Nr 21a/2020

w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin


Zarządzenie Nr 20b/2020

w sprawie przyznania pracownikom pomocy finansowej z ZFŚS


Zarządzenie Nr 20a/2020

w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora


Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego


Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie przyznania dodatku do wynagrodzenia


Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie Stałej Komisji Przetargowej - aktualizacja składu osobowego


Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie przeprowadzenia rozeznania cenowego - obuwie robocze


Zarządzenie Nr 15a/2020

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania


Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie zakazu dodatkowego zatrudnienia pracowników w innych placówkach świadczących m.in. usługi opiekuńcze, lecznicze czy zdrowotne


Zarządzenie Nr 14c/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 14b/2020

w sprawie wprowadzenia procedury - przeciwdziałanie COVID-19


Zarządzenie Nr 14a/2020

w sprawie wprowadzenia procedury - przeciwdziałanie COVID-19


Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie wprowadzenia procedur - przeciwdziałanie COVID-19


Zarządzenie Nr 13e/2020

w sprawie przyznania pomocy finansowej dla pracowników z ZFŚS


Zarządzenie Nr 13d/2020

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19


Zarządzenie Nr 13c/2020

w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów-COVID-19


Zarządzenie 13b/2020

w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury ciała-ochrona przeciw COVID-19


Zarządzenie Nr 13a/2020

w sprawie podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19


Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości i jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego


Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie wprowadzenia zasad pomocy mieszkańcom i pracownikom-COVID-19


Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie likwidacji nieaktualnych i nieużywanych pieczęci i pieczątek


Zarządzenie Nr 10b/2020

w sprawie podpisania umowy bankowej, aktualizacji Zakładowego Planu Kont, zmiany załącznika-wzory podpisów


Zarządzenie Nr 10a/2020

w sprawie wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego, zakazu odwiedzin


Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania komisji konkursowej-nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 8a/2020

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników na rok 2020


Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie upoważnień


Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w DPS na rok  2020 i upoważnień do ich przeprowadzenia


Zarządzenie Nr 5a/2020

w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont i zmiany rachunku bankowego


Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie planu szkoleń na rok 2020


Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji Kontroli Zarządczej na rok 2020


Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie celów i zadań na 2020 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie


Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie ustalenia wysokości kosztów przejazdu samochodami osobowymi niebędącymi własnością pracodawcy w ramach podrózy służbowych


Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego i planu inwentaryzacji na 2020 rok


strzałka do góry