ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KontroleKontrole DPS w Rudzie za 2021 rok

Kontrole zewnętrzne Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II za rok 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie

Kontrole DPS za 2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole DPS w Rudzie za 2019 r.

Kontrole DPS za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole DPS w Rudzie za 2018 r.

Lp. Okres kontroli
Temat przprowadzonej kontroli Instytucja kontrolująca
 1.20.07.2018 r.
Kontrola za 2017 r.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
 2.14.08.2018 r.Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością
 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie


Kontrole DPS w Rudzie za 2017 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie

LP.
OKRES KONTROLI
TEMAT PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA
 1.21-22.06.2017 ROKKONTROLA DPS W RUDZIE ZA ROK 2016
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ROPCZYCACH
 2. 17.08.2017 ROK

KONTROLA BIEŻĄCA OBIEKTU,

KONTROLA WARUNKÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
 3. 13.11.2017 ROK
POBÓR PRÓBKI WODY PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

 


Kontrole DPS w Rudzie za 2016 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie

LP. OKRES KONTROLI
TEMAT PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA
 1.20-21.06.2016 ROK
KONTROLA PROBLEMOWA W DPS W RUDZIE ZA ROK 2015
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ROPCZYCACH
 2.20-29.09.2016 ROK

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ

WOJEWODA PODKARPACKI /PUW WPS/
 3.10.11.2016 ROK

KONTROLA WARUNKÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ,

KONTROLA STANU SANITARNEGO I PORZĄDKOWEGO OBIEKTU

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

 


Kontrole DPS w Rudzie za 2015 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie

LP. OKRES KONTROLI TEMAT PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA
 1. 14.07.2015 ROK

KOMPLEKSOWA KONTROLA SANITARNO-PORZĄDKOWA;

KONTROLA WARUNKÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
 2. 03.11.2015 ROK

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA WYKONANIE OBOWIĄZKÓW DECYZJI PPWIS

ZNAK: SK.9020.42.2.2015 Z DNIA 24.07.2015 R.

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

 


strzałka do góry