ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Ponowne wykorzystywaniePONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt. 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.


Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych:

1.    Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie jest zobowiązany w tym zakresie do:

  1. poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie,
  2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie,
  3. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie,
  4. udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3.    Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 15 marca 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2016 poz. 352.


strzałka do góry