ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 4/2022

w sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji Kontroli Zarządczej w DPS w Rudzie


strzałka do góry