ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 15/2022

w sprawie odwołania Zarządzenia nr 16/2021 dot. wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkanców DPS


strzałka do góry