ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 21/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


strzałka do góry