ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 22/2022

w sprawie zmiany osobowej członków Stałej Komisji Przetargowej działającej w DPS do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


strzałka do góry