ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 11/2022

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 w DPS w Rudzie oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu


strzałka do góry