ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 14/2022

w sprawie wdrożenia Procedury Zarządzania Kryzysowego w Sytuacjach Wprowadzenia Stopni Alarmowych i Stopni Alarmowych CRP w DPS


strzałka do góry