ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Zamówienia PubliczneINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest „Remont łazienek  w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest - „Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeń kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku."


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia  zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty - na remont łazienek w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia - Remont łazienek oraz wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia  zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty - na remont łazienek oraz wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia  zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty - na Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”.
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - 510200696-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest - „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 510200185-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część 2 - Produkty mięsno-wędliniarskie - Część 3 - Produkty mleczarskie - Część 4 - Pieczywo
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 510191861-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 588239-N-2019 z dnia 2019-08-21 r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część 1 - różne produkty spożywcze
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - 
Ogłoszenie nr 510187519-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest - „Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 587759-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja z otwarcia ofert która dot. zamówienia -  „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”. o nr Ogłoszenie nr 588239-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku: - Część 2 - produkty mięsno - wędliniarkskie - Część 3 - produkty mleczarskie - Część 4 - pieczywo - Część 5 - mroźonki, ryby.
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 582967-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja z otwarcia ofert która dot. zamówienia -  "Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” o nr Ogłoszenie nr 587759-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku - Część 1 - różne produkty spożywcze
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 582967-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja z otwarcia ofert która dot. zamówienia - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinkuo nr Ogłoszenie nr 582967-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych -
Ogłoszenie nr 588239-N-2019 z dnia 2019-08-21 r


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia - „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”o nr Ogłoszenie nr 583337-N-2019 z dnia 2019-08-07 r


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja z otwarcia ofert która dot. zamówienia - „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”o nr Ogłoszenie nr 583337-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu


Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach rojektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 587759-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 583337-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS w Zochcinku”
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 582967-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.  


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogloszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13r.


 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych


Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczona informacja z otwarcia ofert która dot. zamówienia - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” o nr Ogłoszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogloszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji koordynatora działań projektowych w projekcie pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020


Przetarg nieograniczony - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 615926-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Roboty budowlane

Informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2a211851-af9a-4b97-b08a-bc7f0b0ef070 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/55-informacja-spozywka została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb przetworzonych i konserwowanych w okresie od 12.09.2017 r. do 11.09.2018 r..


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/54-informacja-nadzor-dps-opatow została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/53-zapytanie-nadzor-dps-opatow zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/52-informacja-dps-opatow zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie (Przetarg nieograniczony z dnia 21 czerwca 2017 r.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/51-zaproszenie-bus-wtz zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.


NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/49-dps-opatow-otwarcie została zamieszczona infromacja z otwarcia ofert do zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczy ogłoszenia o zamówieniu, którego przedmiotem jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie. Ogłoszenie nr 500002545-N-2017 z dnia 06-07-2017r. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie. Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 536232-N-2017 z dnia 2017-06-21r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową.
Data zamieszczenia: 30 maja 2017r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową.
Data zamieszczenia: 10 maja 2017r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem oraz obsługę techniczną telebimu LED na imprezie „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na produkcję i realizację programu artystycznego podczas imprezy „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę placu zabaw – wesołego miasteczka na imprezie „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie balonowego treningu pokazowego podczas imprezy „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wynajmu, transportu, montażu i demontażu sceny na imprezę „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na na wynajem oraz obsługę techniczną telebimu LED na imprezie „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
Data zamieszczenia: 28 kwietnia 2017r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania na wynajem oraz obsługę techniczną telebimu LED na imprezie „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty
na usługę nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

Data zamieszczenia: 21 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty
na produkcję i realizację programu artystycznego podczas imprezy „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

Data zamieszczenia: 21 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na usługę wynajmu, transportu, montażu i demontażu sceny na imprezę „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
Data zamieszczenia: 20 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty
na obsługę placu zabaw – wesołego miasteczka na imprezie „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

Data zamieszczenia: 20 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie balonowego treningu pokazowego podczas imprezy „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”
Data zamieszczenia: 20 kwietnia 2017r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na na wynajem oraz obsługę techniczną telebimu LED na imprezie „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.
Data zamieszczenia: 20 kwietnia 2017r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Domu Pomocy Społecznej w Czachowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 23 kwietnia 2015r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostały zamieszczone informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
- usługę przygotowania i publikacji dwóch artykułów sponsorowanych;
- usługę produkcji i emisji spotu telewizyjnego,
- na usługę produkcji i emisja spotu radiowego
w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na usługę produkcji i emisji spotu telewizyjnego w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.
Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2015r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na usługę na usługę produkcji i emisja spotu radiowego w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.
Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2015r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na  usługę przygotowania i publikacji dwóch artykułów sponsorowanych w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego
Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2015r.


NFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Numer ogłoszenia: 415218 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 oraz Numer ogłoszenia: 406314 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 - część 2  zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer ogłoszenia: 415218 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 oraz Numer ogłoszenia: 406314 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 - część 2 i 4,5,6,8 zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
Numer ogłoszenia: 406314 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY


Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Opatowie ul. Słowackiego 13 . Zaproszenie do złożenia oferty  z dnia 31 października 2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
Numer ogłoszenia: 373486 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 
 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer ogłoszenia: 342024 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 - część 3 i 7 zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o unieważnieniu postępowania Numer ogłoszenia: 342024 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 - część 1,2,4,5,6 i 8 zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
Numer ogłoszenia: 342024 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie Nr: 321438 - 2014
o zamówieniu publicznym - usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi 14 maja 2014r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych pod adresem href="http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=80702&rok=2014-03-11"   zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi  przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Przedmiotem zamówienia była  usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Prace budowlane

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych pod adresem href="http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=69234&rok=2014-03-03"   zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prace budowlane pod tytułem: Rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer ogłoszenia: 48834 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi 12 lutego 2014r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi 23 stycznia 2014r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi 25 listopada 2013r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - 22 listopada 2013

 Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.htmlzostała zamieszczona informacja  o złożeniu oferty na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 22 listopada 2013

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja  o unieważnieniu postępowania  na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki  społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Informujemy, że na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html   została zamieszczona informacja  o udzieleniu zamówienia na usługę przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


INFORMACJA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o zaproszeniu do składania oferty na dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogłoszenie o zamówieniu.  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.


Ogłoszenie o zamówieniu - Numer ogłoszenia: 415364 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Nr ogłoszenia: 397636 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Nr 397622 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

 

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”


Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Nr 381492 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Nr 379502 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - roboty budowlane.

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wraz ze zmianą przeznaczenia istniejących budynków na nowe mieszkania aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej,
a także wykonanie niezbędnej infrastruktury i rewitalizacji stawów w ramach projektu: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości .

OGŁOSZENIE

 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU OPATOWSKIEGO BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 ust.1, § 4 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku Nr 19/2013 z dnia 09.08.2013 r.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza :

 

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Opatowskiego będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 

 

1.  działka nr 143 o powierzchni 1,38 ha stanowiąca grunty orne, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym   w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

 

2. działka nr 146 o powierzchni 2,44 ha stanowiąca grunty orne i łąki, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym   w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

3. działka nr 147 o powierzchni 3,39 ha stanowiąca grunty orne, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

 

4. działka nr 152 o powierzchni 0,59 ha stanowiąca łąki i pastwiska, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

 

5. działka nr 156 o powierzchni 0,03 ha stanowiąca pastwiska, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

 

6. działka nr 165 o powierzchni 2,74 ha stanowiąca grunty orne, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

 

7. działka nr 194/2 o powierzchni 1,23 ha stanowiąca grunty orne, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie.

8. działka nr 299 o powierzchni 1,81 ha stanowiąca grunty orne i łąki, położona w Zochcinku  dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1T/00035005/3 w Sądzie Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie

 

Cena wywoławcza dzierżawy wynosi:

13, 61 ha x 2.000,00 zł/ha rocznie, co stanowi kwotę 27.220,00 zł.
Kwota wadium wynosi 5 444,00 zł, co stanowi 20% ceny wywoławczej

 

 

Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości odbędzie się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku , Zochcinek 42, w dniu 26 września 2013r.  o godzinie 1030

 

 

2.   Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 23.09.2013 r. na konto Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Opatów Nr 55 8493 0004 0120 0349 9474 0002

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny wynajmu nieruchomości w pierwszym miesiącu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.:

-  kwota postąpienia wynosi 280,00 zł.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawca  uiszczał będzie opłatę wynikającą z umowy dzierżawy w terminie określonym w umowie

Osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Jeśli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wówczas kwota wadium nie podlega zwrotowi.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku może odwołać przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku administracji Domu Pomocy Społecznej Zochcinek 42, 27-500 Opatów, w budynku Starostwa  Powiatowego w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,  w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  pokój nr  5 oraz pod nr telefonu (015 8682 818) , w godzinach 7ºº - 15ºº w każdy roboczy dzień tygodnia.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń  oraz   w prasie lokalnej.

 

p.o. Dyrektora
  Domu Pomocy Społecznej
mgr Aldona Szwagierczak-Stępień

 

 

Zochcinek dnia 26.08.2013 roku.

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu


 

Zochcinek , dnia 20 grudnia 2012 roku

 

DYREKTOR  DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W   ZOCHCINKU

OGŁASZA

II Przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż drzewa na pniu

1)       Przedmiotem przetargu są  drzewa na pniu gat.( wierzba, brzoza, topola, klon, grab, olsza, lipa) w ilości 146 szt. rosnące na działce nr 311 oraz 312 w obrębie wsi  Zochcinek będące          w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej .

2)       Cena wywoławcza drzewa na pniu wynosi  brutto 2900,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset  złotych) - wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł

3)         Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany:

 Do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu, zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe             nr  82849300040120034994740001

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 do 14,00 po     uzgodnieniu z pracownikiem  Domu Pomocy Społecznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2013 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej         Zochcinek 42, 27-500 Opatów o godzinie 9,00 ( pokój nr 8)

   I przetarg na sprzedaż drzewa na pniu przeprowadzony został w dniu 17 grudnia 2012r i zakończył się z wynikiem negatywnym.

 

4)        Warunki przetargu:

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 100 zł za przedmiotowe drzewo.

 

Wartość sprzedanego drzewa (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie

zaoferowaną cenę.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (015) 8682818. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.dpszochcinek.internetdsl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej.

 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wycięcia drzew, usunięcia korzeni, wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Zochcinek na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu,        w terminie do 31 stycznia 2013 roku.  Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie wycinki drzew odpowiada Nabywca.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan  Mariusz Szumliński w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej.

 

DYREKTOR

mgr Mieczysław Niewójt

     

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu


Zochcinek , dnia 03 grudnia 2012 roku

DYREKTOR  DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W   ZOCHCINKU

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż drzewa na pniu

1)       Przedmiotem przetargu są  drzewa na pniu gat.( wierzba, brzoza, topola, klon, grab, olsza, lipa) w ilości 146 szt. rosnące na działce nr 311 oraz 312 w obrębie wsi  Zochcinek będące   w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej .

2)       Cena wywoławcza drzewa na pniu wynosi  brutto 5761,70 zł ( słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 70/100) - wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł

3)         Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu, zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe             nr  82849300040120034994740001

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 do 14,00 po     uzgodnieniu z pracownikiem  Domu Pomocy Społecznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej         Zochcinek 42, 27-500 Opatów o godzinie 10,00 ( pokój nr 8)

4)        Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 100 zł za przedmiotowe drzewo.

Wartość sprzedanego drzewa (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie

zaoferowaną cenę.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (015) 8682818. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej dpszochcinek.internetdsl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wycięcia drzew, usunięcia korzeni, wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Zochcinek na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu,        w terminie do 31 stycznia 2013 roku.  Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie wycinki drzew odpowiada Nabywca.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan  Mariusz Szumliński w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej.

      Załączniki :

1)      Wykaz drzew do wycinki

2)      Projekt umowy

DYREKTOR

mgr Mieczysław Niewójt 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy 01/ZP /DPS/2012

 

Zochcinek dnia 06.06.2012r.

 


 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42 , 27-500 Opatów, woj. Świętokrzyskie.

 

Strona internetowa: www.dpszochcinek.internetdsl.pl

Adres e-mail: dps.zochcinek@poczta.internetdsl.pl

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej” ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2012r. pod numerem 151088-2012,  została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO

Połaniec Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec

Cena oferty brutto: 105.513,24 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w dniu otwarcia ofert: 100.000,00 zł brutto

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

(oferenci, zaproponowana cena, przyznana punktacja)

 

Nr oferty

Nazwa ( firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto [PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Pozycja w rankingu ofert

1.       

Zakład Robót Ogólno – Budowlanych Wincenty Perlak

ul. Malików 42,
25-639 Kielce

198.814,60

53,08

7

2.       

Zakład Remontowo–Budowlany Jarosław Mazur

Rybitwy 56,  28-230 Połaniec

105.552,23

99,97

2

3.       

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe Trans–Energo Połaniec Sp. z o.o

Zawada 26, 28-230 Połaniec

105.513,24

100

1

4.       

Usługi Remontowo–Budowlane Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31
28-200 Koniemłoty

128.955,25

81,83

4

5.       

Przedsiębiorstwo Budowlane IREX, Ireneusz Zieja

ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce

147.859,84

71,36

5

6.       

Firma Remontowo – Budowlana VERO, Szymon Głębicki

ul. Polna 9, 27-440 Ćmielów

124.929,51

84,46

3

7.       

Zakład Remontowo Budowlany

Michał Lipiński

ul. Okrzei 7, 27-600 Sandomierz

oferent wykluczony, oferta odrzucona

8.       

PRAKTIW P.B.H. Paweł Ramiączek

ul. Domki 3, 25-204 Kielce

180.332,34

58,51

6

               

 

1.           Siedem ofert spełniło wymagania zawarte w SIWZ.

2.           Oferta nr 7 została wykluczona z dalszego postępowania.

3.           W oparciu o art. 93, ust. 1, pkt. 4, Prawa Zamówień Publicznych, zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną  na  sfinansowanie  zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

4.           Zgodnie z art. 94 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w SIWZ informuję, że termin zawarcia umowy nie będzie wcześniejszy niż 10 dni od daty ogłoszenia na stronie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku informacji o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO Połaniec Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz
w trakcie oceny uzyskała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy – PZP, na podstawie kryterium cena –100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przysługują wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy dotyczących zasad udzielania zamówień.

 

Przewodniczący Komisji:

Norbert Staniszewski

Sekretarz:

Kamil Majewski

Członek:

Mariusz Szumliński

Zatwierdził:

p.o. Z-cy Dyrektora

inż. Dariusz Sawicki

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie

Zochcinek, dnia 11.05.2012r.

 O G Ł O S Z E N I E  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42, 27-500 Opatów ogłasza przetarg na:

Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie
na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej 

 I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42 , 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
Strona internetowa: www.dpszochcinek.internetdsl.pl
Adrese-mail: dps.zochcinek@poczta.internetdsl.pl

Adres realizacji inwestycji: Opatów 27-500 ul. Słowackiego 13, woj. świętokrzyskie.

II. Określenie trybu zamówienia:

1. Przetarg nieograniczony, o wartości większej niż 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1.Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego Zochcinek 42, 27 -500 Opatów
2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dpszochcinek.internetdsl.pl
3.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Dariusz Sawicki.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
"Remont budynku przy ul. Słowackiego 13 w Opatowie na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej"
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku. roboty wewnętrzne
- remont pomieszczeń i korytarzy, usunięcie ścian działowych w pomieszczeniach.
- wykonanie i remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w remontowanych łazienkach.
- malowanie pomieszczeń. ułożenie podłóg.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej i 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót. Załącznik nr 8.
4. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:
- sporządzenie planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,
- nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

V. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 września 2012r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jako oferent powinien złożyć następujące dokumenty:

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ,

b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej.- załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ - w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 2000zł na rachunek DPS w Zochcinku 42, nr rachunku 828493 0004 0120 0349 9474 0001.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru jest cena - 100%.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42, 27-500 Opatów . Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2012 o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2012 o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

XI. Termin związania ofertą:
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.         

Zastępca Dyrektora DPS w Zochcinku
Dariusz Sawicki