ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty
na produkcję i realizację programu artystycznego podczas imprezy „Dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”.

Data zamieszczenia: 21 kwietnia 2017r.