ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Wniosek o udostępnienie informacji publicznejWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznych

 
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

 
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek w formie pliku *.pdf można pobrać w załaczniku poniżej.

 
Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf