ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową.
Data zamieszczenia: 10 maja 2017r.