ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer ogłoszenia: 48834 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem była Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu pn: „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej