ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

Informujemy, że na stornie internetowej została podana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer ogłoszenia: 342024 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 - część 3 i 7 zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.