ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Informujemy, że na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://dpszochcinek.internetdsl.pl/biezace.html   została zamieszczona informacja  o udzieleniu zamówienia na usługę przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia związanych z realizacją projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej