ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie balonowego treningu pokazowego podczas imprezy „Dzień Otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”
Data zamieszczenia: 20 kwietnia 2017r.