ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Dostępność architektonicznaDostępność architektoniczna: MOPS w Płocku; 3 Maja 16; 09-400 Płock

    Dział Świadczeń Rodzinnych znajduje się na parterze budynku

    Dział Dodatków Mieszkaniowych znajduje się na parterze budynku

    Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 znajduje się na IV piętrze budynku

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ulicy 3 Maja 16 przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą skorzystać z windy przy głównym wejściu do budynku. 

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W budynku jest winda znajdująca się przy schodach do głównego wejścia oraz winda wewnętrzna na wprost głównego wejścia.  Na schodach zamontowane są  poręcze.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Na parterze budynku znajduje się biletomat oraz elektroniczna informacja z wywoływanym numerem.

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu znajdującym się przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdującym się za budynkiem wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


Dostępność architektoniczna: MOPS w Płocku; Piekarska 16; 09-400 Płock

•    Zespół Pracy Socjalnej Nr 1

 

Linie autobusowe:     18

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku, w którym znajduje się Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 przy ulicy Piekarskiej 16 w Płocku prowadzą 3 stopniowe schody wyposażone w przenośną pochylnię ułatwiającą wstęp osobom niepełnosprawnym poruszających się  na wózkach.  

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W budynku brak jest windy. Na schodach zamontowane są  poręcze. Szerokość ciągu komunikacyjnego dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.   

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

 

 

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Przed budynkiem brak jest parkingu oraz wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.  

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


Dostępność architektoniczna: MOPS w Płocku; Zgliczyńskiego 4; 09-400 Płock

 

Linie autobusowe:    0, 2, 7, 10, 15, 19, 32, 101, 102, N1

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą skorzystać z windy od strony północnej budynku oraz z podjazdu znajdującego się przy budynku B.  

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W budynku jest winda znajdująca się w północnej części budynku A.  Na schodach zamontowane są  poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku B.   

 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Numeracja pokoi oznaczona została w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

 

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu Ośrodka wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych 

 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


Dostępność architektoniczna: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku; Zgliczyńskiego 4; 09-400 Płock

 

Linie autobusowe:    0, 2, 7, 10, 15, 19, 32, 101, 102, N1

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą skorzystać  z podjazdu znajdującego się przy budynku. 

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Na schodach zamontowane są  poręcze. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych.   

 

 

 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Numeracja pokoi oznaczona została w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

 

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. 

 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


Dostępność architektoniczna: Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 w Płocku; Borowicka 3B; 09-400 Płock

 

Linie autobusowe:    3, 4

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 (oddział) nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku bez progów.    

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Na schodach zamontowane są  poręcze. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.   

 

 

 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak platformy ułatwiającej dostęp na piętro, w którym znajduje się pomieszczenie Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


strzałka do góry