ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Zamówienia publiczne > Archiwum ogłoszeńOgłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Rozwiń skrzydła"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro

Zorganizowanie cyklu spotkań edukacyjnych dla uczestników projektu systemowego "Droga do aktywności"

Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc)
Załącznik: Informacja (Wyniki postępowania nr ADM.281.2.72.2014.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego ponizej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

 

"Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego ponizej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS w Płocku na 2015 r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
"Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Przygotowanie i dostarczanie pakietów żywnościowych dla dzieci uczęszczajacych do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Plocku w 2015"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu "Rozwiń Skrzydła" pn.: "Od pomysłu do realizacji".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2015 roku".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa środków higienicznych i czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2015 roku".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Świadczenie usług internetu stacjonarnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2015 r. "


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia czterech osób fizycznych do pełnienia dyżurów w Domu dla Osób Doznających Przemocy"

Załącznik: SIWZ (SIWZ-18.12.2013.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

zadanie pn.: "Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

 "Zakup środków higienicznych i czystości dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Zakup artykułów biurowych i papierniczych dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz realizację projektu systemowego „Droga do aktywności” na rok 2014."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

Zakup środków czystości do Biura Projektu systemowego „Droga do aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Zakup materiałów biurowych i papierniczych na 2014 rok dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez MOPS w Płocku."

Załącznik: Umowa (UMOWA.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Zakup materiałów biurowych i papierniczych na 2014 rok na potrzeby projektu "Rozwiń skrzydła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez MOPS w Płocku."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Zakup druków i formularzy na potrzeby MOPS w Płocku."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Organizacja imprez w ramach działań o charakterze środowiskowym dla projektu systemowego „Droga do aktywności” oraz otwartej imprezy piknikowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

Zorganizowanie wyjazdowego zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

Zorganizowanie wyjazdowego zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Organizacja imprez w ramach projektu „KIS-NOWA PERSPEKTYWA” realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

„Przygotowanie i dostawa paczek mięsno – wędliniarskich dla pracowników MOPS”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

Najem monitoringu wizyjnego terenu MOPS w Płocku przy ul. Wolskiego 4


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dla uczestników projektu „Droga do aktywności” 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 200 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie terapii psychologicznej oraz zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Droga do aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Aktywizacja uczestników projektu systemowego „Droga do aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Mickiewicza 5

Załącznik: SIWZ (SIWZ-17.10.2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp.

Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp.

"Zapewnienie noclegu i schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.: Wykonanie "Pomnika Dzieci Martwo Urodzonych"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.: 

"Zakup biletów/voucherów do teatru dla uczestników projektu systemowego "Droga do aktywności"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.:

"Umowa zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia animacyjno-sportowe"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.:

"Ewaluacja projektów realizowanych w ramach PO KL"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Usługi restauracyjne dla projektów realizowanych  w ramach PO KL oraz MOPS w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:

"Zorganizowanie wyjazdowego zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu systemowego Droga do aktywności"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: "Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej uczestników projektu systemowego "Droga do aktywności" 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

„Warsztaty metamorfozy dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.:

Warsztaty metamorfozy dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Informacja o wyniku

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro p.n.:

Zakup karnetów/voucherów na siłownię/basen dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Usługi restauracyjne dla projektów realizowanych  w ramach PO KL oraz MOPS w Płocku"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

„Zakup biletów/voucherów do teatru dla uczestników projektu systemowego „Droga do aktywności”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zorganizowanie wyjazdowego zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla uczestników projektu systemowego „Droga do aktywności"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

Zakup karnetów/voucherów na siłownię/basen dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej uczestników projektu systemowego „Droga do aktywności” 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.

Załącznik: SIWZ (SIWZ+załączniki.odt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu "Rozwiń skrzydła"

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

pn. "Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla uczestników projektu systemowego Droga do aktywności"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro


pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu KIS - Nowa Perspektywa"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej uczestników projektu".

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów edukacyjno-integracyjnych pn. „Przełamujemy stereotypy” dla uczestników projektu

Załącznik: SIWZ (SIWZ+załączniki.odt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu w ramach aktywizacji zdrowotnej"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

 "Sprawienie pochówku dla klientów MOPS na 2014 rok"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych ze słodyczami dla dzieci"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro

"Organizacja warsztatów PIERWSZA POMOC dla uczestników projektu Rozwiń skrzydła"

Załącznik: Zał nr 2 (Zał nr 2 Formularz.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 UWAGA! ZMIANA TERMINU

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Zapewnienie noclegu i schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 "Przygotowanie i dostarczanie pakietów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku "


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"Zapewnienie noclegu i schronienia dla kobiet z dziećmi do lat 18 z terenu miasta Płocka"

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry