ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Organy i osoby sprawujące funkcjęOrgany i osoby sprawujące funkcję

 

Dyrektor

Mirosław Chyba

24 364-02-10

fax: 024 364-02-13


Z-ca Dyrektora ds. Integracji Społecznej

Cezary Dusio

24 364-02-12

 

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej

Joanna Alberska

24 364-02-14

 

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych

Adrianna Lipińska-Białaszek

tel./fax: 24 364-02-57

 

Główna księgowa

Izabela Łaszkiewicz

24 364-02-20

 

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Alberska

24 364-02-14Dział Administracyjny

Kierownik: Katarzyna Zientara

24 364-02-45

 
 

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Kierownik: Monika Karwowska

24 367 16 70


Dział Integracji Społecznej

Kierownik: Renata Grabarczyk

24 364 02 38Dział Kadr i Szkoleń

Kierownik: Monika Gajewska

24 364-02-68

 

 

Dział Obsługi Projektów

Kierownik: Marta Obrębska - Jakubik

24 364-02-78

 

Dział Pieczy Rodzinnej i Instytucjonalnej

Kierownik: Anna Krokowska

24 364-02-39

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik: Eliza Dygas

24 364-03-70

 

Dział Świadczeń Socjalnych

Kierownik: Jarosław Tyburski

24 364-02-28Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

Kierownik: Monika Wierkiewicz

24 364-02-60

 

Kontrola Zarządcza

Marzanna Bartosiak

24 364-02-66

 

Audytor wewnętrzny

Elżbieta Drabik

24 364-02-66

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kierownik: Iwona Szkopek

24 364-02-48

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kazimierz Włoczewski

24 364-02-76

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca: Adrianna Lipińska-Białaszek

24 364-02-57

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Archiwum

Andrzej Samoraj

24 364-02-27

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Kazimierz Włoczewski

24 364-02-76

 

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1

Kierownik: Grażyna Syska

24 364-02-97

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2

Kierownik: Izabela Kowalska

24 364-02-35

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3

Kierownik: Maria Góra

24 364-02-80

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4

Kierownik: Barbara Nyckowska

24 364-02-74

  strzałka do góry