ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Zamówienia publiczne > Postępowania zakończoneOgłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

"Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS w Płocku".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa serwera dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (30.11.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

Dostawa serwera dla MOPS w Płock.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

 

Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (27.11.2019)

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

"Posiłki dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

„Zapewnienie schronienia dla kobiet i matek z dziećmi”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostawa artykułów higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020 roku”.

Załącznik: Wynik (Wynik.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020 roku”. 

Załącznik: Wynik (wynik.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. „Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku” 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn.: "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (30.11.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego do wypożyczalni.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (30.11.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS na terenie Miasta Płocka na 2020 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (27.11.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

zadanie pn.: "Pakiety żywnościowe dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku w 2020r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (19.09.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

 Remont pomieszczeń przy ul. Otolińskiej 23 na potrzeby ogrzewalni dla osób bezdomnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (12.07.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Kompleksowa organizacja 2-dniowych warsztatów kompetencyjnych dla 32 osób w ramach projektu “Mój dom- moje miejsce”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE (08.05.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE (08.05.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

realizacja zadania pn: Świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (09.04.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

 Zakup laptopów w ramach projektu “SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie (29.03.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

 Zakup laptopów w ramach projektu “SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE (21.02.2019)

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku”

Załącznik: Wzory (Wzory.7z)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku”

Załącznik: Wynik (Wynik.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2019 roku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

"Dostawa artykułów higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2019 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2019r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

zadanie pn. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2019r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2019 r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

„Pakiety żywnościowe dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku w 2019r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS na terenie miasta Płocka na 2019 rok”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

realizacja zadania pn.:
"Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płock"

Załącznik: Załącznik Nr 2 (Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art. 25 a ust.1 dot. spełniania warunków.docx)
Załącznik: Załącznik Nr 3 (Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 25 a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)
Załącznik: Załącznik Nr 7 (Załącznik Nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: "Schronienie dla kobiet wraz z dziećmi do 18 roku życia”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

pn. „Świadczenie usług internetu stacjonarnego dla MOPS w Płocku oraz mieszkań chronionych przy ul. Kutrzeby 19”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

pn. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

„Zakup programu komputerowego do kompleksowego zarządzania systemem IT w MOPS w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

„Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

pn. „Dostawa krzeseł biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.:

"Dostawa, montaż i serwis klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w budynku przy ul. 3-go Maja 16".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.: Prowadzenie terapii uzależnień w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.: Świadczenie usług teleopieki dla 20 osób w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.: „Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w budynku przy ul. 3-go Maja 16”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.:

Prowadzenie terapii logopedycznej w ramach projektu “Mój dom – moje miejsce”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.:

Prowadzenie mediacji w ramach projektu "Mój dom – moje miejsce".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku realizacja zadania pn.: „Dostawa zestawów komputerowych, drukarek dla MOPS w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi opiekuńcze w ramach realizacji projektu „SmartCare –organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Załącznik: SIWZ (SIWZ październik 2018.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.: Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla MOPS w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

„Dostawa serwera dla MOPS w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.:

„Dostawa serwera dla MOPS w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS Płocku

realizacja zadania pn.: „Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

 

Organizacja zajęć oraz pikniku rodzinnego w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

 

Zakup zestawu multimedialnego, programów i tabletów do świetlicy “7 życzeń” w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klientów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Wykonanie kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane, w budynkach MOPS w Płocku pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Organizacja warsztatów “Kierunek Praca” w ramach projektu“Centrum wsparcia rodzin – Płock dla Rodziny”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Projektu w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Organizacja spotkań z autorami, aktorami i muzykami dla dzieci ze świetlic w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup sprzętu ADG i RTV do świetlicy “7 życzeń” w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup materiałów plastycznych i biurowych do świetlic w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Projektu w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup sprzętu komputerowego i gier komputerowych do świetlic w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Organizacja spotkań z autorami, aktorami i muzykami dla dzieci ze świetlic w ramach projektu "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup zabawek edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do świetlic w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zatrudnienie osoby (umowa-zlecenie) do prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci ze świetlic w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup zabawek edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do świetlic w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Pakiety żywnościowe dla dzieci uczęszczających do świetlicy “7 życzeń” w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zatrudnienie osoby (umowa-zlecenie) do prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci ze świetlic w ramach projektu “Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zakup mebli do świetlicy środowiskowej „7 życzeń”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku na 2018 rok”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

„Zatrudnienie psychologa w ramach projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2018 roku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

"Dostarczenie artykułów higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2018 roku."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1  ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1  ustawy Pzp

Nazwa postępowania: „Schronienie dla kobiet wraz z dziećmi do 18 roku życia”

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

"Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2018r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

"Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2018r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1  ustawy Pzp    

"Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

"Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS na terenie miasta Płocka na 2018 rok"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Pakiety żywnościowe dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS  w Płocku w 2018r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych  na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Zakup voucherów/karnetów do salonu fryzjersko-kosmetycznego dla 72 uczestników projektu „Aktywność – Kompetencje – Praca”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

Warsztaty aktywizacji psycho-ruchowej dla 40 uczestników projektu „Aktywność – Kompetencje – Praca”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

"Usługi szkoleniowe dla uczestników projektów współfinansowanych z EFS"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

 

Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 23 uczestników projektu „Zawodowe metamorfozy”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

 

Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 23 uczestników projektu „Zawodowe metamorfozy”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

„Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
 „Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z miasta Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto 

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Warsztaty wyjazdowe edukacyjno-integracyjne „My-Rodzina” dla 100 uczestników Projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Zawodowe metamorfozy”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zatrudnienie brokera edukacyjnego w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ – KOMPETENCJE - PRACA”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zajęcia sportowe dla uczestników projektu „Zawodowe metamorfozy”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć outdoor o charakterze teambuilding dla uczestników projektu „ZAWODOWE METAMORFOZY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Ewaluacja projektu „ZAWODOWE METAMORFOZY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Warsztaty grupowe z psychologiem oraz coachem dla 20 uczestników projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zakup artykułów spożywczych do prowadzenia warsztatów „Wiem, co jem” w ramach projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku na 2017 rok”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zajęcia z pedagogiem w ramach projektu „ZAWODOWE METAMORFOZY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zajęcia z psychologiem w ramach projektu „ZAWODOWE METAMORFOZY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Organizacja warsztatów „Jak planować budżet rodzinny” dla uczestników projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Opracowanie i wydruk planera budżetu rodzinnego dla uczestników projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć plastyczno – artystycznych w ramach projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć plastyczno - artystycznych w ramach Projektu "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

 

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Diagnoza uczestników projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA – psycholog”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Diagnoza uczestników projektu AKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-PRACA – broker edukacyjny”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2017 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Warsztaty kulinarne "Wiem co jem" czyli jak gotować smacznie, zdrowo i niedrogo w ramach projektu "CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zorganizowanie zajęć plastyczno - artystycznych dla 20 dzieci z Rodzin uczestniczących w Projekcie "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Organizacja zajęć tańca nowoczesnego w ramach  Projektu „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

„Usługi restauracyjne- cateringowe dla uczestników projektów współfinansowanych z EFS”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1  ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w formie dwudaniowego obiadu na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w prowadzonych przez Wykonawcę jadłodajniach/barach na terenie miasta Płocka.

Załącznik: INFORMACJA (Informacja z otwarcia ofert- obiady.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1  ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka”

Załącznik: INFORMACJA (Informacja z otwarcia ofert.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Schronienie dla kobiet wraz z dziećmi do 18 roku życia"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa środków higienicznych i czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2017 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług Internetu stacjonarnego dla MOPS w Płocku oraz mieszkań chronionych przy ul. Kutrzeby 19”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2017r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS na terenie miasta Płocka na 2017 rok."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych do Centrum Wsparcia Rodzin w ramach projektu
„CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa mebli dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
„Przygotowanie i dostarczanie pakietów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku w 2017r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2017r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych akcersoriów komputerowych dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Organizacja warsztatów fotograficznych wraz z sesją zdjęciową dla 20 osób/dzieci i rodziców romskich (dzieci w wieku od 6 lat)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
"Dostawa krzeseł biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Warsztaty fotograficzne "Rodzina w obiektywie" zorganizowane w ramach projektu "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Warsztaty fotograficzne "Rodzina w obiektywie" zorganizowane w ramach projektu "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczenie artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla 14 dzieci z rodzin uczestniczących w Projekcie „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”

Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Przeprowadzenie terapii logopedycznej dla 40 dzieci rodzin uczestniczących w Projekcie „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Poradnictwo psychologiczne dla rodzin uczestniczących w Projekcie "CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Poradnictwo prawne dla rodzin uczestniczących w Projekcie „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla Rodziny" w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Wykonanie kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013.1409 ze zm.), w 5 budynkach MOPS w Płocku pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku na 2016 rok"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
„Dostawa mebli biurowych dla MOPS w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
„Przygotowanie i dostarczanie pakietów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku w 2016r.”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
„Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS w Płocku na 2016 rok”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
„Dostawa mebli biurowych dla MOPS w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2016r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku

"Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2016 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2016r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Świadczenie usług internetu stacjonarnego dla MOPS w Płocku oraz mieszkań chronionych przy ul. Kutrzeby 19 w 2016r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa środków higienicznych i czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2016r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2016 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Zapewnienie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej dla kobiet wraz z dziećmi do 18 roku życia z terenu miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: "Zapewnienie noclegu i schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2016 rok"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Posiłki w formie obiadów dla klientów MOPS w Płocku

Załącznik: Wzór umowy (Załącznik Nr 6 -Wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa: Remont  Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku zlokalizowanego w Płocku na działce o nr ew. 171/2 (wjazd na posesję od ul. Mickiewicza 5 w Płocku)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z miasta Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie na usługi niepriorytetowe, na podstawie art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp

"Zapewnienie miejsc noclegowych oraz schronienia wraz z dziećmi do 18 roku życia  z terenu miasta Płocka"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2015 r."

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry