ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia aktualne



Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN netto.
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Organizacja letnich warsztatów dla 96 dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z terenu miasta Płocka w ramach projektu „Wakacyjna przygoda”.  

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zorganizowanie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe: społeczne i obywatelskie w ramach realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców m. Płocka”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zorganizowanie kursów w ramach realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców m. Płocka”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
.

Zorganizowanie warsztatów metamorfozy w ramach realizacji projektu - Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców m. Płocka 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 130 000 PLN netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

"Posiłki z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku"

Załącznik: SWZ (SWZ.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

"Posiłki z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku"

Załącznik: SWZ (SWZ.docx)
Załącznik: Informacja (Informacja - art. 222.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Dostawa artykułów higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2021 roku” 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku" 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych
i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2021 roku”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

"Zapewnienie schronienia dla kobiet i matek z dziećmi."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

"Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

o zamówieniu
 
Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2021r.".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii sieci stacjonarnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w latach 2021-2022”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn. 
"Odbiór segregowalnych odpadów komunalnych od Miejskeigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2021r.” 
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn.
"Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku  w 2021 r.” 
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2021 r.”
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
"Przygotowanie i dostarczenie pakietów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Płocku w roku 2021"
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn. „Świadczenie usług internetu stacjonarnego dla MOPS w Płocku oraz mieszkań chronionych przy ul. Kutrzeby 19”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn. „Świadczenie usług pogrzebowych dla klientów MOPS w Płocku na 2021 rok”
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Płocku”
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.
 
Przygotowywanie oraz dowożenie posiłków dla uczniów uprawnionych do korzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku szkolnym 2020/2021.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

Zamawiający Gmina – Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – jednostka budżetowa, 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. (24) 364 02 10, faks (24) 364 02 13 zaprasza do składania ofert na realizację pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu z napędem hybrydowym na potrzeby MOPS w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: "Organizacja i obsługa wypoczynku letniego w formie półkolonii dla 140 dzieci i młodzieży w wieku 7 15 lat z terenu miasta Płocka".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry