ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia aktualneOgłoszenie o zamówieniu

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty 750 000 euro.

Organizowanie i świadczenie na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2022-2024

Załącznik: SWZ (SWZ .pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

"Zakup 2 samochodów dla Zakładu Aktywności Zawodowej"

Załącznik: UMOWA (Dział III - UMOWA.docx)
Załącznik: Informacja (Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry