ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w PłockuStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Liczba odsłon strony głównej: 234774

Opcje menu:

Status prawny | 14833

Organy i osoby sprawujące funkcję | 31325

Organizacja | 16542

Przedmiot działalności i kompetencje | 17839

Praca w MOPS | 39807

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy | 61981

Ogłoszenia o wynikach naboru | 20702

Sprawozdania z działalności MOPS | 9558

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 | 19309

Wykaz Zespołów Pracy Socjalnej | 9203

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 | 15209

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 | 15527

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 | 14262

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka | 8853

Majątek i finanse | 8150

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 7098

Staże i praktyki | 10520

Zamówienia publiczne | 21442

Dostęp do informacji publicznej | 8828

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej | 10084

ePUAP | 6136

Strona internetowa MOPS Płock | 9618

Komunikaty i ogłoszenia | 54949

Ogłoszenia aktualne | 110803

Postępowania zakończone | 8456

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | 4332

Archiwum ogłoszeń | 5671

STATUT MOPS w Płocku | 7436

Raporty ewaluacyjne | 6148

Archiwum ogłoszeń | 4137

Program Wspierania Rodziny | 2683

Plan Zamówień Publicznych | 1187

Petycje | 1329

2018 | 591

Rejestr petycji | 584

Koordynator ds. dostępności w MOPS Płock | 104

Dostępność architektoniczna | 83


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09

strzałka do góry