ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w PłockuStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Liczba odsłon strony głównej: 238208

Opcje menu:

Status prawny | 14976

Organy i osoby sprawujące funkcję | 31969

Organizacja | 16915

Przedmiot działalności i kompetencje | 18050

Praca w MOPS | 41042

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy | 63482

Ogłoszenia o wynikach naboru | 21070

Sprawozdania z działalności MOPS | 9695

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 | 20015

Wykaz Zespołów Pracy Socjalnej | 9323

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 | 15537

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 | 15997

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 | 14521

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka | 8971

Majątek i finanse | 8297

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 7231

Staże i praktyki | 10806

Zamówienia publiczne | 21552

Dostęp do informacji publicznej | 8972

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej | 10174

ePUAP | 6254

Strona internetowa MOPS Płock | 9902

Komunikaty i ogłoszenia | 56500

Ogłoszenia aktualne | 118342

Postępowania zakończone | 8632

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | 4423

Archiwum ogłoszeń | 5760

STATUT MOPS w Płocku | 7613

Raporty ewaluacyjne | 6235

Archiwum ogłoszeń | 4247

Program Wspierania Rodziny | 2798

Plan Zamówień Publicznych | 1322

Petycje | 1409

2018 | 652

Rejestr petycji | 679

Koordynator ds. dostępności w MOPS Płock | 315

Dostępność architektoniczna | 313


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09

strzałka do góry