ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Komunikaty i ogłoszeniaOGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Konkurs na Partnera prowadzony jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1431).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Konkurs na Partnera prowadzony jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1431).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Konkurs prowadzony jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1431).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-059/17)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od miesiąca października 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11.07.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1358) zmianie uległy kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego tak że wynoszą:
kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701zł.,
- dla osoby w rodzinie – 528zł.,
kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna wysokość zasiłku stałego – 645zł.
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308zł.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 
Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2017 poz. 1460).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu

Przedmiotem sprzedaży jest Ford Transit 300L

-    nr rejestracyjny WP61960,
-    nr VIN WF0SXXTTFS7U78112
-    nr karty pojazdu KP/AAB 0020851 - pojemność silnika – 2 198 cm3 - rok produkcji – 2007r.
-    rodzaj     pojazdu     –     samochód     osobowy,     przystosowany     do     przewozu     osób niepełnosprawnych
-    kolor – granatowy
-    rodzaj skrzyni biegów – manualna, - data pierwszej rejestracji – 20.12.2007r.
-    przebieg –  ok. 180 000km,
-    badanie techniczne ważne do 02.01.2018r.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie FORD 30.11.2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana lokalizacji Działu Dodatków Mieszkaniowych

OD 1.08.2017 R. DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH BĘDZIE MIEŚCIŁ SIĘ PRZY UL. 3-GO MAJA 16. /BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ MIEJSKI URZĄD PRACY/

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W POK. NR 9 /PARTER/ PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK 9.00 – 14.00

WTOREK 9.00 – 14.00

ŚRODA NIECZYNNE

CZWARTEK 9.30 – 16.30

PIĄTEK 9.30 – 14.00


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat dotyczący zmian terminów wypłat zasiłków w grudniu 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje:

 • zasiłki z dnia 16 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 10.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 17 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 15.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 18 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 04.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 19 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 08.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 20 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 07.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 21 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 09.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 22 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 03.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 23 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 02.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 24 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 10.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 25 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 14.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 26 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 15.12.2015 r.
 • zasiłki z dnia 27 grudnia 2015 r. wypłacane będą dnia 11.12.2015 r.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.), co oznacza, że od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł;
dla osoby w rodzinie – 514,00 zł;
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 288,00 zł.
Kwoty świadczeń będą wynosiły:
maksymalna kwota zasiłku stałego – 604,00 zł;
kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 722,00 zł.


Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że zmieniła się siedziba pracownika socjalnego w Górach.

Z dniem 01.06.2015 r. pracownik socjalny obsługujący osiedle Góry i Ciechomice przyjmuje interesantów w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22, pokój 11, tel. 603 601 749.

poniedziałek, wtorek, środa:
w godzinach: 7:30 do 10:00 lub 14:00 do 15:30
praca w terenie: 10:00 do 14:00
czwartek:
w godz.: 8:30 do 11:00 lub 15:00 do 17:30
praca w terenie: 11:00 do 15:00
piątek:
w godz.: 8:30 do 10:00 lub 14:00 do 15:30
praca w terenie: 10:00 do 14:00

Uwaga !
W okresie wakacyjnym i ferii zimowych przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 11:30; praca w terenie w godz.: 11:30 do 15:30.

W sprawach pilnych należy kontaktować się z Zespołem Pracy Socjalnej Nr 3,
ul. Padlewskiego 5,
tel: 24 364 02 80 (81).


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że od grudnia 2014 r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program będzie uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom.

Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i zastąpił trwający do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE" (PEAD). Obecnie w terminie do 31 stycznia 2015 r. Realizowany jest Podprogram 2014.

Realizacja programu polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek składających się z 5  rodzajów artykułów spożywczych (makaron, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy, mleko UHT). Jedna osoba będzie mogła otrzymać od 1 do 3 paczek, z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych.
Dodatkowo wobec osób objętych programem realizowane będą działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.

Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie ma trafiać do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Obecnie kryteria wynoszą 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Osoby najbardziej potrzebujące, do których skierowana będzie pomoc żywnościowa to przede wszystkim osoby bezdomne, niepełnosprawne, bezrobotne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane).

Na terenie miasta Płocka realizacją Programu zajmują się Bank Żywności w Płocku i Caritas Diecezji Płockiej.
Do pomocy żywnościowej kwalifikować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, wydając w tym celu stosowne skierowanie (wzór skierowania).
Osoby i rodziny, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego MOPS. Bez pośrednictwa ośrodka pomocy społecznej organizacje realizujące program do udziału w programie mogą kwalifikować osoby bezdomne.

Punkty wydawania artykułów spożywczych

Bank Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń
09-402 Płock, ul. 3-go Maja 18 lok. 315
tel./fax 24 264 42 98
pon. - pt. w godz. 900-1600

Caritas Diecezji Płockiej
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34
tel. 24 267 82 40, fax 24 267 82 44

Kuchnia Społeczna Caritas, ul. Sienkiewicza 34
Stołówka dla ubogich Caritas, ul. Sienkiewicza 54
Parafia św. Bartłomieja (Fara), ul. Kazimierza Wielkiego 1
Parafia św. Jadwigi, ul. Kossobudzkiego 10
Parafia św. Krzyża, ul. Gen. Kutrzeby 2


Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że zasiłki z dnia 11.11.2014 r. wypłacane będą dnia 12.11.2014 r.


KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że z przyczyn technicznych wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, a także wszystkie świadczenia wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku nadal odbywać się będą w kasach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku tj. przy ul. Wolskiego 4 i pl. Dąbrowskiego 1 (tak, jak odbywało się to do października 2014 r.). Tym samym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku anuluje wcześniejszy komunikat dotyczący wypłaty świadczeń od miesiąca listopada 2014 r w Banku PKO BP.

Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że terminy wypłat nie ulegają zmianie i są wskazane w decyzjach administracyjnych, ustalających prawo do świadczeń.

Wypłaty świadczeń realizowane obecnie w formie przelewów na rachunki bankowe oraz w formie przekazów pocztowych nie ulegają żadnej zmianie i będą realizowane tak jak dotychczas.


Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że ulega zmianie system wypłat gotówkowych, realizowanych w kasach MOPS przy ul. Wolskiego 4 oraz przy Pl. Dąbrowskiego 1.

Oznacza to że:

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzinnych w kasie MOPS przy Pl. Dąbrowskiego 1, od miesiąca listopada 2014 roku wypłacane będą we wszystkich oddziałach i agencjach Banku PKO BP na terenie całego kraju (http://www.pkobp.pl/poi/).

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku w kasie MOPS przy ulicy Wolskiego 4 od miesiąca listopada 2014 roku wypłacane będą we wszystkich oddziałach i agencjach Banku PKO BP na terenie całego kraju (http://www.pkobp.pl/poi/).

Począwszy od miesiąca listopada 2014 roku osoby otrzymujące zasiłek stały z wypłatą w kasie będą pobierały wszystkie przyznane świadczenia (zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłek stały) z pomocy społecznej wyłącznie w kasach PKO BP. Osoby te otrzymają pisemne powiadomienia.

Pozostali zasiłkobiorcy będą informowani o sposobie wypłaty sukcesywnie w drodze kolejnych decyzji.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na informacje zawarte w treści decyzji o miejscu realizacji wypłaty.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że terminy wypłat nie ulegają zmianie i są wskazane w decyzjach administracyjnych, ustalających prawo do świadczeń. Wypłata przypadająca w sobotę realizowana będzie w piątek, w niedzielę – w poniedziałek. Świadczenia można pobrać maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu wskazanym w decyzji.

Wypłaty świadczeń realizowane obecnie w formie przelewów na rachunki bankowe oraz w formie przekazów pocztowych nie ulegają żadnej zmianie i będą realizowane tak jak dotychczas.


Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej 10 czerwca 2014 r. Ośrodek będzie czynny do godz. 12:00 (budynek przy ul. Wolskiego 4).
Kasy w budynku przy ul. Wolskiego 4 będą czynne do godz. 13.00.
Pozostałe placówki MOPS w Płocku pracują bez zmian.

W godz. 12.00 -15.30 czynne będzie biuro podawcze przy Placu Dąbrowskiego 1 - Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS - tel. Inf. 24 364 03 70.


Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
Natomiast art. 2 ust. 2 ustawy stanowi, że zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Ww. odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeżeli w ww. okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Jednocześnie Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku informuje, że ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów weszła w życie 15 maja 2014 roku.

Wniosek o ustalenie i wypłatę zasiłku dla opiekuna należy złożyć do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1 (I piętro) w godz. 9.00 – 14.00 w poniedziałek, wtorek i środę, w godz 11.00 – 17.00 w czwartek i w godz 9.30 – 14.00 w piątek.
                      

Załącznik: Pobierz (wniosek o zasiłek dla opiekuna.odt)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze do pilotażowego programu TELEOPIEKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ogłasza nabór 5 osób do pilotażowego programu TELEOPIEKI, czyli systemu wspierającego Seniorów.

Informacje podstawowe.

Program pilotażowy skierowany jest do osób starszych, którzy mieszkają samodzielnie i chcą być niezależni, ale również do osób samotnych lub niepełnosprawnych.

Czas trwania pilotażu.

 1. Trwać będzie od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. i gwarantuje ochotnikom bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki na zasadach określonych w umowie.

Zasady uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są pisemnie na formularzu (pobierz) do 17 stycznia 2014 r.

 2. Formularz należy złożyć w pokoju nr.36 Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej MOPS w Płocku ul. Wolskiego 4 lub drogą mailową na adres: magdalena.szochner@mopsplock.eu

 3. Formularze dostarczone po 17 stycznia 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 1. Ilość miejsc jest ograniczona - pilotaż obejmuje bezpłatne korzystanie z w/w usług dla 5 mieszkańców miasta Płocka.

 2. Decyzję o przyjęciu ochotników do pilotażowego programu teleopieki podejmie Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 3. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowanie telefonicznie.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać:

 1. telefonicznie pod nr tel 024 364 02 60 - osoba do kontaktu Magdalena Szochner - Siemińska - Kierownik Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,

 2. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku ul. Wolskiego 4 pok. 36 - parter.


Informacja w sprawie dożywiania dzieci na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r. kończy się okres obowiązywania ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259).

W związku z tym od 1 stycznia 2014r. brak będzie podstawy prawnej do udzielania pomocy w formie posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola (w trybie art 6a cytowanej ustawy). Pomoc w formie posiłku będzie mogła być przyznana na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej, czyli na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu kryterium dochodowego określonego w tejże ustawie.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia, w miarę możliwości, pomocy w formie posiłku dla uczniów dotychczas korzystających z pomocy na podstawie art. 6a cyt. ustawy, pracownicy socjalni w przypadku otrzymania od pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły lub przedszkola zgłoszenia o objęcie pomocą (zgłoszenie może nastąpić telefonicznie) podejmą niezwłoczne działania. Wywiad środowiskowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, a decyzja administracyjna zostanie wydana bez zbędnej zwłoki.

Skuteczność działań warunkuje pomoc pracowników szkół i przedszkoli w nawiązaniu kontaktu z rodzicami ucznia, przekazaniu informacji o zasadach przyznawania pomocy, w szczególności o konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodzica lub opiekuna ucznia.


strzałka do góry