ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatDostępność architektoniczna: MOPS w Płocku; Piekarska 16; 09-400 Płock

•    Zespół Pracy Socjalnej Nr 1

 

Linie autobusowe:     18

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku, w którym znajduje się Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 przy ulicy Piekarskiej 16 w Płocku prowadzą 3 stopniowe schody wyposażone w przenośną pochylnię ułatwiającą wstęp osobom niepełnosprawnym poruszających się  na wózkach.  

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W budynku brak jest windy. Na schodach zamontowane są  poręcze. Szerokość ciągu komunikacyjnego dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.   

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

 

 

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Przed budynkiem brak jest parkingu oraz wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.  

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


strzałka do góry