ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatDostępność architektoniczna: Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 w Płocku; Borowicka 3B; 09-400 Płock

 

Linie autobusowe:    3, 4

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 (oddział) nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku bez progów.    

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Na schodach zamontowane są  poręcze. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.   

 

 

 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak platformy ułatwiającej dostęp na piętro, w którym znajduje się pomieszczenie Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


strzałka do góry